UTMATNINSSYNDROM/UTBRÄNDHET

Vi brukar klarar av stressbelastning om vi bara får tillräcklig tid för återhämtning. Om denna balans mellan stressbelastning och återhämtning under en längre tid inte fungerar, börjar kroppen sända ut signaler om att stressnivån är för hög. Nonchaleras detta ”budskap” ökar risken för fysisk utmattning. Hjärnans signalsubstanser och kroppens hormoner kommer i olag vid utmattningssyndrom. Man brukar också kalla det utbrändhet eller ”gå in i vägen”. Det är en bra beskrivning av den känsla som många patienter upplever. Faktorer bakom hög stressnivå  De flesta patienterna har fått utmattningssyndrom på grund av problem i arbetslivet eller en kombination av det privata och arbetslivet.

Den typiska patienten Många patienter med utmattningssyndrom har länge ignorerat de psykiska och kroppsliga signaler som talar för att stressen under tiden ackumuleras. Man läger ytterligare en växel och jobbar ännu hårdare. Man ställer stora krav på sig själv och strävar efter att vara duktig. Man har uppsökt vård på grund av kroppsliga och psykiska symtom: ont i kroppen, en trötthet som inte gå att vila upp sig från. Detta kan leda att man gör upp fysiska och sociala aktiviteter. Behandlings program vid utmattnings depression/ utbrändhet. Sedan 2003 har Maria Berhouet arbetat kontinuerligt med programmet hon själv utvecklade.  Vi arbetar på ett holistiskt sätt genom att använda oss av olika tekniker:  – vi arbetar med Mental träning (MT) med syfte att ta kontroll över tankarna och hjälpa hjärnan att skapa andra strategier där reflexion över kroppens signaler ha ett stort utrymme. MT hjälper också att lätta upp kroppen från spänningar och kroppsliga symtom.   – Vi arbetar aktivt med att skapa nya förhållningssätt till sig själv och därmed till omgivningen – Vi arbetar med gränssättning och de upplevelser som de nya gränserna skapar – Allt detta arbete ske inom ramen för det psykoterapeutiska förhållningssätt som Maria Berhouet har utvecklat under hela hennes arbetslivserfarenhet.