PAR – OCH FAMILJESAMTAL

Att leva tillsammans kan vid olika omständigheter i livet innebära svårigheter samt kriser: sexuella problem, kommunikationssvårigheter, svårigheter att hantera små barn och tonåriga, depressioner, förlust av anhöriga, separationer, mm. Detta är en behandlingsform för par/familjer som vill ha hjälp att ta sig ur sådana svårigheter. I samtal med terapeuten får ni som par hjälp att definiera problem och därmed hitta lösningar och nya strategier som leder till insikt samt förståelse.