Om mig

Maria Berhouet är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare enligt UHÄ: s riktlinjer

Jag har sedan 1983 arbetat: inom psykiatrin, inom skolan och undervisat på Högskolan. Sedan 1989 har jag varit privatpraktiserad psykoterapeut och arbetat som konsult för Näringslivet och Organisationer.
Arbetar mycket med korttidsinriktade behandlingar individuellt vid depressioner, fobier, tvångstankar, ångest, kriser, smärt-stressrelaterade besvär. Målet är att reducera eventuella symtom och stärka självkänsla och självkännedom. Sedan 2003 har jag utvecklat en metod för behandling av utmattningssyndrom/utmattningsdepression/utbrändhet. Arbetar idag med process och metodhandledning och handledning/coachning till chefer/ledare både inom den privata och offentliga sektorn. KAN ÄVEN ERBJUDA PSYKOTERAPI PÅ SPANSKA