METOD OCH PROCES HANDLEDNING

När man arbetar med människor använder man av sig själv som instrument. Det verktyget man själv utgör måste vårdas och utvecklas. Handledningen ska skapa utrymme för bearbetning och möjlighet att på bästa sätt förebygga de eventuella hinder man kan bemöta i sitt arbete. Handledning i grupp gör att man kan få tillgång till gruppens samlade kunskap och erfarenhet. Handledningen i grupp behöver för det mesta utrymme att bearbeta relationerna i gruppen. Det arbetet med människor påverkar inte bara den enskilda individen utan också kan påverka en hel personalgrupp. I handledningsgrupp ges möjlighet att tala fritt och att tillsammans med handledaren reflektera kring sitt arbete och hur arbetet påverkar de olika deltagarna.